magiaksiazki.com.pl

Blog o ogrodzie, domie i rozwoju osobistym.

Lifestyle

Faktoring – usługa, którą powinien znać każdy przedsiębiorca

Faktoring – usługa, którą powinien znać każdy przedsiębiorca

Faktoring online to usługa, która zdobywa coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców – nie bez powodu. Dzięki stałemu korzystaniu z faktoringu firmy są w stanie lepiej planować budżet, działać płynnie mimo opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów, a nawet całkowicie wyeliminować skutki zatorów płatniczych. To wszystko połączone ze znacznie większą dostępnością niż w przypadku kredytów bankowych sprawia, że faktoring staje się coraz chętniej wybieraną usługą finansową. Jeżeli to Twoje pierwsze spotkanie z faktoringiem, z pewnością zastanawiasz się, na czym tak naprawdę polega. W tym artykule szczegółowo to wyjaśniamy!

Co daje wystawienie faktury z długim terminem płatności?

Gdy jako przedsiębiorca wystawiasz fakturę za wykonanie usługi lub dostarczenie towaru kontrahentowi, ustalasz także termin zapłaty. W wielu przypadkach, szczególnie w branżach, o których wspomnieliśmy na początku artykułu, klienci liczą na to, że będą mieli więcej czasu na spłatę należności – 30, 45, a czasem nawet 60 dni. Wystawienie dokumentu z tak odległym terminem płatności to jednocześnie szansa, ale i ryzyko – szansą jest uzyskanie intratnego zlecenia, a być może rozpoczęcie długoterminowej współpracy z klientem. Ryzykujesz z kolei zamrożenie środków na długi czas, a nawet problemy z odzyskaniem pieniędzy w razie niewypłacalności kontrahenta. 

Zaoferowanie faktur z odroczonym terminem płatności kontrahentom w naturalny sposób zwiększy konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa – ten ruch docenią klienci, którym zależy na dłuższym terminie płatności. Co więcej, w niektórych branżach odroczona płatność jest wręcz normą, a nie zaoferowanie jej może doprowadzić do utraty ważnych kontaktów biznesowych.

Samo wystawienie faktury z 60-dniowym terminem płatności wcale nie musi zwiastować kłopotów z płynnością finansową. Jeżeli zabezpieczysz odpowiednią ilość gotówki, by móc pokryć wszystkie bieżące zobowiązania, nie musisz się obawiać. Pamiętaj jednak, że w przewidywanym budżecie należy zaplanować podatki, które trzeba uregulować za sprzedaż poświadczoną fakturami, nawet jeżeli nie otrzymałeś jeszcze należności na konto firmowe.

Potrzebujesz środków?

Jeżeli wystawiasz faktury z długim terminem płatności regularnie, w związku z tym może pojawić się ryzyko utraty płynności finansowej, nawet częściowe. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest znalezienie źródeł finansowania, które zapewnią Twojej firmie możliwość kontynuowania działalności bez przeszkód. Właśnie w tym momencie do akcji wkracza faktoring. Dzięki tej usłudze możesz sprzedać wystawione faktury i uzyskać niemal natychmiastowy dostęp do środków finansowych. 

Jak działa faktoring?

Faktoring opiera się na zasadzie cesji wierzytelności – Twoja firma może się więc zrzec praw do należności wynikających z wystawionych faktur w zamian za kwotę, na którą opiewa dokument, pomniejszoną o wartość prowizji faktora. Dzięki temu możesz otrzymać pieniądze w ten sam dzień (nawet w kilka godzin) zamiast oczekiwać na spłatę przez kolejne dni, tygodnie czy miesiące. 

Faktoring online to świetne rozwiązanie zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy regularnie wystawiają faktury stałym odbiorcom. W ramach korzystania z usługi faktoringu, przedsiębiorca otrzymuje dostęp do limitu faktoringowego – kwoty, którą może wydać na sfinansowanie dowolnej liczby faktur. Od momentu zawarcia umowy faktoringowej wystarczy, że zgłosi do finansowania fakturę wystawioną na zweryfikowanego odbiorcę, a środki otrzyma w ciągu kilku godzin. 

Pamiętaj także, że oprócz faktoringu online, firmy faktoringowe często oferują także finansowanie pojedynczych faktur – działa ono bardzo podobnie, jednak nie wymaga zawierania umowy i sprawdza się w sytuacji, w której potrzebujesz sprzedać jedną lub kilka faktur i nie wystawiasz faktur z odroczoną płatnością regularnie.

Udostępnij